Gündem (Anka) - Anka Haber Ajansı | Haber Girişi: 02.11.2021 - 11:38, Güncelleme: 02.11.2021 - 11:44

Rekabet Kurulu, Şişecam'ın Ön Araştırma Sürecini Sonlandırdı

 

Rekabet Kurulu, Şişecam'ın Ön Araştırma Sürecini Sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında yürütülen ön araştırmayı, teşebbüslerin sunduğu taahhüt paketinin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle sonlandırma kararı aldı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, teşebbüsler hakkında yürütülen ön araştırma süreci devam ederken, firmalar tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu. Gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucunda, taraflarca kurula detaylı bir taahhüt paketi sunuldu. Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda, sunulan taahhütlerin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek, ön araştırmanın sonlandırılmasına oy birliği ile  karar verildi. 8 maddeden oluşan karara ilişkin açıklama metni şöyle: "Rekabet Kurulu'nun 21.10.2021 tarihli ve 21-51/712-354 sayılı kararı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan ön araştırmada; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’nin (Çevre sistemleri) sunduğu; 1) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 yıl süresince, Şişecam Çevre Sistemleri ve Şişecam topluluğu içerisinde yer alan diğer ekonomik birimler (Şişecam Ekonomik Bütünlüğü) tarafından, yurt içinde yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan herhangi bir teşebbüsten (yurt içinde faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) fırına hazır cam kırığı üretimi (FHCK) kapsamında kullanılan işlenmemiş düz cam ürünlerinin (ıskarta düz cam) tedarikinin sonlandırılması, 2) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 2 yıl süresince, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından, yurtiçinde yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan herhangi bir teşebbüsten (yurt içinde faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) FHCK üretimi kapsamında kullanılan işlenmemiş cam ambalaj ürünlerinin (ıskarta cam ambalaj) tedarik edilmemesi, bu iki yıllık sürenin sonundan itibaren ise ithalat serbest olmak üzere ıskarta cam ambalaj ürünü alımlarının; ilk yıl için 10 bin ton, ikinci yıl 20 bin ton, üçüncü yıl için de 40 bin ton ile sınırlandırılması, 3) Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından, yurtdışında yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan teşebbüslerden (yurtdışında faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren; 5 yıl süresince ıskarta düz cam, 2 yıl süresince ıskarta cam ambalaj ürün tedarikinin sonlandırılması, 4) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 yıl süresince, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından üçüncü taraf teşebbüslerden FHCK tedariki faaliyeti kapsamında, belirli bir teşebbüsten tedarik edilen FHCK miktarının, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından üçüncü taraf teşebbüslerden tedarik edilen toplam FHCK miktarı içerisindeki payının her mali yıl için yüzde 35 oranını geçmemesi, 5) (1), (2), (3) ve (4) numaralı maddelerde yer alan taahhütleri işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılması, 6) Şişecam Ekonomik Bütünlüğü ile üçüncü taraf teşebbüsler arasında akdedilmiş olan ıskarta cam tedarik sözleşmelerinin feshedildiğine ilişkin noter aracılığıyla gönderilen ihtarnamelerin birer örneğinin Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi, 7) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 yıl süresince, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından geri dönüşüm faaliyetinin ana unsurları üzerinde (tesis, makine teçhizat vb.) gerçekleştirilecek devir, kiralama vb. işlemler için, bu işlemlerin taahhütlere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla kurula bildirimde bulunulması, 8) Taahhütlere uyumun sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak hazırlanan bağımsız denetim raporlarının Kurul gerekçeli kararının tebliğinden bir yıl sonra başlamak üzere her yıl düzenli olarak kuruma tevsik edilmesi şeklindeki taahhüt metninin rekabet sorunlarını giderebilecek olması nedeniyle kabulüne ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ açısından bağlayıcı hale getirilmesine, anılan ön araştırmanın sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."  
Pencereyi Kapat
Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında yürütülen ön araştırmayı, teşebbüslerin sunduğu taahhüt paketinin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle sonlandırma kararı aldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, teşebbüsler hakkında yürütülen ön araştırma süreci devam ederken, firmalar tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu.

Gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucunda, taraflarca kurula detaylı bir taahhüt paketi sunuldu. Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda, sunulan taahhütlerin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek, ön araştırmanın sonlandırılmasına oy birliği ile  karar verildi.

8 maddeden oluşan karara ilişkin açıklama metni şöyle:

"Rekabet Kurulu'nun 21.10.2021 tarihli ve 21-51/712-354 sayılı kararı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan ön araştırmada; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’nin (Çevre sistemleri) sunduğu;

1) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 yıl süresince, Şişecam Çevre Sistemleri ve Şişecam topluluğu içerisinde yer alan diğer ekonomik birimler ( Şişecam Ekonomik Bütünlüğü) tarafından, yurt içinde yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan herhangi bir teşebbüsten (yurt içinde faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) fırına hazır cam kırığı üretimi (FHCK) kapsamında kullanılan işlenmemiş düz cam ürünlerinin (ıskarta düz cam) tedarikinin sonlandırılması,

2) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 2 yıl süresince, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından, yurtiçinde yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan herhangi bir teşebbüsten (yurt içinde faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) FHCK üretimi kapsamında kullanılan işlenmemiş cam ambalaj ürünlerinin (ıskarta cam ambalaj) tedarik edilmemesi, bu iki yıllık sürenin sonundan itibaren ise ithalat serbest olmak üzere ıskarta cam ambalaj ürünü alımlarının; ilk yıl için 10 bin ton, ikinci yıl 20 bin ton, üçüncü yıl için de 40 bin ton ile sınırlandırılması,

3) Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından, yurtdışında yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan teşebbüslerden (yurtdışında faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren; 5 yıl süresince ıskarta düz cam, 2 yıl süresince ıskarta cam ambalaj ürün tedarikinin sonlandırılması,

4) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 yıl süresince, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından üçüncü taraf teşebbüslerden FHCK tedariki faaliyeti kapsamında, belirli bir teşebbüsten tedarik edilen FHCK miktarının, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından üçüncü taraf teşebbüslerden tedarik edilen toplam FHCK miktarı içerisindeki payının her mali yıl için yüzde 35 oranını geçmemesi,

5) (1), (2), (3) ve (4) numaralı maddelerde yer alan taahhütleri işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılması,

6) Şişecam Ekonomik Bütünlüğü ile üçüncü taraf teşebbüsler arasında akdedilmiş olan ıskarta cam tedarik sözleşmelerinin feshedildiğine ilişkin noter aracılığıyla gönderilen ihtarnamelerin birer örneğinin Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi,

7) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 yıl süresince, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından geri dönüşüm faaliyetinin ana unsurları üzerinde (tesis, makine teçhizat vb.) gerçekleştirilecek devir, kiralama vb. işlemler için, bu işlemlerin taahhütlere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla kurula bildirimde bulunulması,

8) Taahhütlere uyumun sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak hazırlanan bağımsız denetim raporlarının Kurul gerekçeli kararının tebliğinden bir yıl sonra başlamak üzere her yıl düzenli olarak kuruma tevsik edilmesi şeklindeki taahhüt metninin rekabet sorunlarını giderebilecek olması nedeniyle kabulüne ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ açısından bağlayıcı hale getirilmesine, anılan ön araştırmanın sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gunestv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.