Anasayfa Ali Rıza Özer Yazı Detayı Bu yazı 835 kez okundu.
Ali Rıza Özer
Köşe Yazarı
Ali Rıza Özer
 

Doğal Üretim Kooperatifleri ve çevre sorunları

 Aylar öncesinden, çeşitli tartışma süreçlerinden sonra kolektif bir anlayışla yapılmasına karar verilen panel,   Hekimhan'ın geleceğini kendine sorun ederek, çözüm önerileri sunmaya çalışan; Hekimhan Fikir ve Mizah Kulübü, SS Hekimhan Girmana Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve Malatya Çevre Platformu Hekimhan Temsilciliği tarafından planlanmış ve birçok Köy Derneği, Mahalle Meclisi, Mahalle Çevre Meclisleri, STÖ tarafından da desteklenmiştir.  Moderatörlüğünü; Eğitimci ve Hekimhan Girmana Doğal Üretim Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Özer’in yaptığı panelde konular: Doğal Üretim ve Tüketim Kooperatiflerinin amaçları, ilkeleri, işleyişi ve karar alma süreçleri ile pazarlama yöntemleri, Hekimhan özelinde; Malatya'da çevre sorunları ve madenlerinin doğaya ve çevreye verdiği zararlar Panele konuşmacı olarak katılan uzmanlar:       Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Battal Çıplak,       TMMOB  Ziraat Mühendisleri İstanbul Şube Başkanı   Murat Kapıkıran,       Kimya Mühendisi Kooperatif Uzmanı Doğan Halis,   DİSK Genel İş Sendikası Eğitim Uzmanı Dr. Özgün Millioğulları Kaya,   Malatya Baro avukatlarından, Çağdaş Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kısacık    Panel günü Hekimhan'ın merkezindeki parkta bir araya gelen insanlar, Hekimhan'ın geçmiş demokrasi kültürüne uygun ilk tartışma ve sohbeti yapmaya başladılar. Bu sohbetlerden panel konularının Hekimhan'ın ortak sorunları olduğu ve isabetli seçildiği anlaşılıyordu.  Çoğunluğu üretici olan kadın katılımcıların çokluğu da dikkat çekiciydi…    Panel öncesi sohbetler ve panele katılımın çokluğu ve iyi bir dinleyici kitlesinin olmasında önemli bir başka konu da; Hekimhan'da yıllardır önemli bir kültür olarak kendini vareden bir arada yaşam ve demokrasi kültürünün köhnemiş yerel siyaset anlayışlarına rağmen, hala canlı ve kendini gösteriyordu. Konuşmacılar, konulara kendi uzmanlıkları ve yaşadıkları deneyimler açısından yaklaşarak bilgilerini paylaştılar. Panelistlerin alanları ile ilgili yaptıkları bu değerli sunumlara izleyiciler de sordukları sorular ve konular hakkında açıkladıkları düşüncelerle katkı verdiler.      Panelde özet olarak; Hekimhan'ın genel sorunları olan işsizlik, tarım, hayvancılık, üretim, pazarlama sorunları, doğa, ekoloji, endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, madenlerin, taş ve mermer ocaklarının insan sağlığı başta olmak üzere,  doğaya ve çevreye vereceği zararlar üzerinde duruldu. Üretim ve Tüketim Kooperatiflerinin; kapitalizmin acımasız kuralsızlığı karşısında, üreticiyi ve tüketiciyi korumak amacıyla kurulduğu belirtildi. Bu tür kooperatiflerin, üreticilerin ürünlerini; aracı ve tefeciyi devreden çıkararak, gerçek fiyatında satmada üreticilerin dayanışma örgütü olma işlevi gördüğü de belirtildi.  Doğal üretime teşvik yoluyla da; toprağın ve ürünlerin zirai ilaçlarla zehirlenmesinin önüne geçmede bir etken olduğuna, ayrıca yöre insanına küçük çaplı iş istihdamı sağlayabileceği, ürün çeşitliliğini artırmada üreticilere yol göstereceği, bu nedenlerle;  Hekimhan Girmana Doğal Üretim Kooperatifi'nin kurulmasının Hekimhan için bir şans olduğu ifade edildi. Bu kooperatifin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için tüm Hekimhanlıların ortak olup desteklemesi gerektiği, panelistler ve diğer konuşmacılar tarafından belirtildi… Yeni ruhsat verilen madenler, mermer ve taş ocaklarının anlatıldığı gibi yörenin yararına olmadığı, insan ve diğer tüm canlıların sağlığına zarar vermek başta olmak üzere; Hekimhan'ın kayısı, ceviz, dut, alıç, kuşburnu, armut gibi bir çok doğal ürününü yok edeceği, yeraltı ve yer üstü sularının, endemik bitki ve doğada yaşayan hayvanlarının, tarihi ve kültürel yerlerinin de büyük zararlar göreceği ifade edildi... Emperyalist bir kaç şirketin zenginleşmesi için doğa ve çevre katliamına izin vermemek gerektiği belirtildi. Bu şirketlerin “madenler açılırsa üç bin işçi çalışacak, sizler iş sahibi olacaksınız, köylerinize yol yapacağız, su getireceğiz vb.” gibi söylemlerinin doğru olmadığı bu ve benzeri vaatlere inanılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Çünkü bu şirketlerin başka yerlerdeki maden aramalarında da aynı vaatlerde bulundukları ancak hiç bir sözlerini tutmadıklarını, doğayı ve yaşam alanlarını yok ederek o bölgeden ayrıldıkları örnekler verilerek açıklandı. Hekimhan için de aynı olumsuz durumun yaşanacağı belirtildi... Çevremizde yaşanacak doğa ve çevre talanına karşı tüm Hekimhan halkının dayanışma içinde olup, mücadele etmesi gerektiği vurgulandı. Malatya ve tüm ilçelerinde yaşanacak doğa ve çevre katliamına karşı Malatya Çevre Platformu'na ve Hekimhan Temsilciliğine üye olunması çağrısında bulundular. Bir ülkede, ilde, ilçede veya mahallede demokrasinin gelişmişliği; sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek kuruluşları, kooperatifler, dayanışma ve çevre platformları gibi kurumların varlığı ile doğru orantılı olduğuna dikkat çekildi. Hekimhan'da kılcal damarları güçlü olan geçmiş demokrasi geleneğinin sürdürülebilmesi ve yeniden hayat bulması; örgütlü kurumların sayısının artırılmasından geçtiği ve ancak örgütlenerek ilçemizin sorunlarına çözümler üretilebileceği belirtildi.   Halk; kendi gündemi ve sorunlarının, kendisinin de içinde olduğu tartışma platformlarında tartışılıp, çözüm önerileri sunulması halinde, o toplantılara katılıp destek sunduğunu da, panele iyi bir katılım sağlayarak göstermiş oldu. Bu açıdan, panelin istenilen amaca ulaştığını düşünüyoruz...     Hiç bir beklenti içinde olmadan; sizler de, sorunlarınızı konuşmak ve çözüm önerilerinizi sunmak için aşağıda isimleri yazılı kurum ve platformlara katılarak, destek sunarak, dayanışma göstererek kendi geleceğiniz için "SÖZ, YEKTİ VE KARAR" sahibi olabilirsiniz!     Başta Paneli düzenleyen; Hekimhan Fikir ve Mizah Kulübü, SS Hekimhan Girmana Kooperatif Yönetimi, Malatya Çevre Platformu Hekimhan ve Arguvan Temsilciliği, Yürütme Kurulu üye ve sözcülerine, Malatya Çevre Platformu Yürütme Kurulu üyelerine ve İstanbul, İzmir, Ankara, Antakya, Düzce, Bursa, Mersin, Antalya Temsilciliği sözcüleri ve komisyon üyelerine, emekleri için teşekkür ediyoruz.    Panele desteğini esirgemeyen bir kısım eski ve yeni mahalle muhtarlarımıza, Köy Dernek Başkanlarına, Mahalle Meclisi Temsilcilerine, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerine, mesaj göndererek desteğini ifade eden milletvekili ve diğer kurum temsilcilerine, Siyasi partilerin ilçe temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, Hekimhan Kadınlar Girişimci Kooperatifi yöneticilerine ve saygıdeğer tüm Hekimhan halkına teşekkür ediyoruz.    Ve en çok da; katılımı organize eden, bir birinden değerli konuşmacıları Hekimhanlılarla buluşturan, köyleri ve mahalleleri ziyaret edip, panel konusunda bilgilendirip davet eden, afişleme ve pankartlar asan,  PANEL ÇALIŞMA GRUBU içerisinde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 - Pazar

Doğal Üretim Kooperatifleri ve çevre sorunları

 Aylar öncesinden, çeşitli tartışma süreçlerinden sonra kolektif bir anlayışla yapılmasına karar verilen panel,   Hekimhan'ın geleceğini kendine sorun ederek, çözüm önerileri sunmaya çalışan; Hekimhan Fikir ve Mizah Kulübü,

SS Hekimhan Girmana Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve Malatya Çevre Platformu Hekimhan Temsilciliği tarafından planlanmış ve birçok Köy Derneği, Mahalle Meclisi, Mahalle Çevre Meclisleri, STÖ tarafından da desteklenmiştir. 

Moderatörlüğünü; Eğitimci ve Hekimhan Girmana Doğal Üretim Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Özer’in yaptığı panelde konular:

  1. Doğal Üretim ve Tüketim Kooperatiflerinin amaçları, ilkeleri, işleyişi ve karar alma süreçleri ile pazarlama yöntemleri,
  2. Hekimhan özelinde; Malatya'da çevre sorunları ve madenlerinin doğaya ve çevreye verdiği zararlar

Panele konuşmacı olarak katılan uzmanlar:

      Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Battal Çıplak,

      TMMOB  Ziraat Mühendisleri İstanbul Şube Başkanı   Murat Kapıkıran,

      Kimya Mühendisi Kooperatif Uzmanı Doğan Halis,

  DİSK Genel İş Sendikası Eğitim Uzmanı Dr. Özgün Millioğulları Kaya,

  Malatya Baro avukatlarından, Çağdaş Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kısacık

   Panel günü Hekimhan'ın merkezindeki parkta bir araya gelen insanlar, Hekimhan'ın geçmiş demokrasi kültürüne uygun ilk tartışma ve sohbeti yapmaya başladılar. Bu sohbetlerden panel konularının Hekimhan'ın ortak sorunları olduğu ve isabetli seçildiği anlaşılıyordu.  Çoğunluğu üretici olan kadın katılımcıların çokluğu da dikkat çekiciydi…

   Panel öncesi sohbetler ve panele katılımın çokluğu ve iyi bir dinleyici kitlesinin olmasında önemli bir başka konu da; Hekimhan'da yıllardır önemli bir kültür olarak kendini vareden bir arada yaşam ve demokrasi kültürünün köhnemiş yerel siyaset anlayışlarına rağmen, hala canlı ve kendini gösteriyordu.

Konuşmacılar, konulara kendi uzmanlıkları ve yaşadıkları deneyimler açısından yaklaşarak bilgilerini paylaştılar. Panelistlerin alanları ile ilgili yaptıkları bu değerli sunumlara izleyiciler de sordukları sorular ve konular hakkında açıkladıkları düşüncelerle katkı verdiler.

     Panelde özet olarak;

  • Hekimhan'ın genel sorunları olan işsizlik, tarım, hayvancılık, üretim, pazarlama sorunları, doğa, ekoloji, endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, madenlerin, taş ve mermer ocaklarının insan sağlığı başta olmak üzere,  doğaya ve çevreye vereceği zararlar üzerinde duruldu.
  • Üretim ve Tüketim Kooperatiflerinin; kapitalizmin acımasız kuralsızlığı karşısında, üreticiyi ve tüketiciyi korumak amacıyla kurulduğu belirtildi. Bu tür kooperatiflerin, üreticilerin ürünlerini; aracı ve tefeciyi devreden çıkararak, gerçek fiyatında satmada üreticilerin dayanışma örgütü olma işlevi gördüğü de belirtildi.  Doğal üretime teşvik yoluyla da; toprağın ve ürünlerin zirai ilaçlarla zehirlenmesinin önüne geçmede bir etken olduğuna, ayrıca yöre insanına küçük çaplı iş istihdamı sağlayabileceği, ürün çeşitliliğini artırmada üreticilere yol göstereceği, bu nedenlerle;  Hekimhan Girmana Doğal Üretim Kooperatifi'nin kurulmasının Hekimhan için bir şans olduğu ifade edildi. Bu kooperatifin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için tüm Hekimhanlıların ortak olup desteklemesi gerektiği, panelistler ve diğer konuşmacılar tarafından belirtildi…
  • Yeni ruhsat verilen madenler, mermer ve taş ocaklarının anlatıldığı gibi yörenin yararına olmadığı, insan ve diğer tüm canlıların sağlığına zarar vermek başta olmak üzere; Hekimhan'ın kayısı, ceviz, dut, alıç, kuşburnu, armut gibi bir çok doğal ürününü yok edeceği, yeraltı ve yer üstü sularının, endemik bitki ve doğada yaşayan hayvanlarının, tarihi ve kültürel yerlerinin de büyük zararlar göreceği ifade edildi...
  • Emperyalist bir kaç şirketin zenginleşmesi için doğa ve çevre katliamına izin vermemek gerektiği belirtildi. Bu şirketlerin “madenler açılırsa üç bin işçi çalışacak, sizler iş sahibi olacaksınız, köylerinize yol yapacağız, su getireceğiz vb.” gibi söylemlerinin doğru olmadığı bu ve benzeri vaatlere inanılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Çünkü bu şirketlerin başka yerlerdeki maden aramalarında da aynı vaatlerde bulundukları ancak hiç bir sözlerini tutmadıklarını, doğayı ve yaşam alanlarını yok ederek o bölgeden ayrıldıkları örnekler verilerek açıklandı. Hekimhan için de aynı olumsuz durumun yaşanacağı belirtildi...
  • Çevremizde yaşanacak doğa ve çevre talanına karşı tüm Hekimhan halkının dayanışma içinde olup, mücadele etmesi gerektiği vurgulandı. Malatya ve tüm ilçelerinde yaşanacak doğa ve çevre katliamına karşı Malatya Çevre Platformu'na ve Hekimhan Temsilciliğine üye olunması çağrısında bulundular.
  • Bir ülkede, ilde, ilçede veya mahallede demokrasinin gelişmişliği; sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek kuruluşları, kooperatifler, dayanışma ve çevre platformları gibi kurumların varlığı ile doğru orantılı olduğuna dikkat çekildi. Hekimhan'da kılcal damarları güçlü olan geçmiş demokrasi geleneğinin sürdürülebilmesi ve yeniden hayat bulması; örgütlü kurumların sayısının artırılmasından geçtiği ve ancak örgütlenerek ilçemizin sorunlarına çözümler üretilebileceği belirtildi.

  Halk; kendi gündemi ve sorunlarının, kendisinin de içinde olduğu tartışma platformlarında tartışılıp, çözüm önerileri sunulması halinde, o toplantılara katılıp destek sunduğunu da, panele iyi bir katılım sağlayarak göstermiş oldu. Bu açıdan, panelin istenilen amaca ulaştığını düşünüyoruz... 

   Hiç bir beklenti içinde olmadan; sizler de, sorunlarınızı konuşmak ve çözüm önerilerinizi sunmak için aşağıda isimleri yazılı kurum ve platformlara katılarak, destek sunarak, dayanışma göstererek kendi geleceğiniz için "SÖZ, YEKTİ VE KARAR" sahibi olabilirsiniz! 

   Başta Paneli düzenleyen; Hekimhan Fikir ve Mizah Kulübü, SS Hekimhan Girmana Kooperatif Yönetimi, Malatya Çevre Platformu Hekimhan ve Arguvan Temsilciliği, Yürütme Kurulu üye ve sözcülerine, Malatya Çevre Platformu Yürütme Kurulu üyelerine ve İstanbul, İzmir, Ankara, Antakya, Düzce, Bursa, Mersin, Antalya Temsilciliği sözcüleri ve komisyon üyelerine, emekleri için teşekkür ediyoruz.

   Panele desteğini esirgemeyen bir kısım eski ve yeni mahalle muhtarlarımıza, Köy Dernek Başkanlarına, Mahalle Meclisi Temsilcilerine, Sivil Toplum Örgütü temsilcilerine, mesaj göndererek desteğini ifade eden milletvekili ve diğer kurum temsilcilerine, Siyasi partilerin ilçe temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, Hekimhan Kadınlar Girişimci Kooperatifi yöneticilerine ve saygıdeğer tüm Hekimhan halkına teşekkür ediyoruz.

   Ve en çok da; katılımı organize eden, bir birinden değerli konuşmacıları Hekimhanlılarla buluşturan, köyleri ve mahalleleri ziyaret edip, panel konusunda bilgilendirip davet eden, afişleme ve pankartlar asan,  PANEL ÇALIŞMA GRUBU içerisinde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yazıya ifade bırak !
kitapreklam
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gunestv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.