Ekonomi (Anka) - Anka Haber Ajansı | Haber Girişi: 24.11.2021 - 13:16, Güncelleme: 24.11.2021 - 13:16

TÜİK: İş Dünyasının Yenilik Faaliyetlerinin Önündeki Engel Yüksek Maliyet

 

TÜİK: İş Dünyasının Yenilik Faaliyetlerinin Önündeki Engel Yüksek Maliyet

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020'de yüksek maliyetler yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel oldu.
TÜİK, "Yenilik Araştırması-2020" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 38,5'i, 3 yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 42,5'i buldu. Yenilik faaliyetinde bulunan her 3 girişimden biri finansal destek aldı. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 54,8'i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. RAKİPLERİNDEN ÖNCE PAZARA ÜRÜN SUNAN GİRİŞİMCİLER YÜZDE 59,9 Araştırma sonuçlarına göre, çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 38,5'i, 2018-2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Bir önceki referans dönemde (2016-2018) bu oran yüzde 36,0 olarak hesaplandı. Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 35,9'u, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 46,7'si, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 67,3'ü piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sunmaya veya iş süreci uygulamaya yönelik çalışmalarda bulundu. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı yüzde 42,5 iken; hizmet sektöründe bu oran yüzde 33,5 oldu. Ürün yenilikçisi girişimlerin yüzde 59,9'u ürünlerini rakiplerinden önce pazara sundu. YÜZDE 59,9 PAZAR İÇİNE YENİ GİRDİ Girişimlerin yüzde 19,7'si ürün yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarının açıklandığı 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık referans dönemde ürün yeniliği yapan girişimlerin oranı yüzde 20,9'du. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı yüzde 79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise yüzde 69,2 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin yüzde 83,4'ünün girişim için yeni olduğu, yüzde 59,9'unun ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi. EN FAZLA ÜRETİM YÖNTEMLERİNDE YENİLİK UYGULANDI Girişimlerin yüzde 30,2'si temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarında bu oran yüzde 29,0'dı. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, yüzde 77,8 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi yüzde 74,5 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve yüzde 68,8 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi. YENİLİKTE BULUNAN HER 3 GİRİŞİMCİDEN 1’İ FİNANSAL DESTEK ALDI Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 31,9'u finansal destek aldı. Bu girişimlerin yüzde 92,9'una merkezi kamu kurum/kuruluşları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, vb.), yüzde 12,9'una yerel veya bölgesel kamu kuruluşları (belediye, valilik, vb.) tarafından finansal destek verildi. Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programından destek alanların oranı yüzde 5,7, diğer AB kurumlarının finansal desteklerinden yararlananların oranı ise yüzde 6,8 olarak hesaplandı. Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 27,7'si iş birliği yaptı. GİRİŞİMLERİN YÜZDE 18,1'İ YURT İÇİNDE Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 27,7'si diğer girişim, kişi veya kuruluşlar ile iş birliği yaptı. Bu girişimlerin yüzde 66,2'si Ar-Ge veya diğer yenilik faaliyetlerinde iş birliği yaparken diğer rutin girişimcilik faaliyetlerinde işbirliği yapan girişimlerin oranı yüzde 68,5 oldu. Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 18,1'i yurt içinde, yüzde 7,2'si Avrupa ülkelerinde ve yüzde 4,8'i diğer ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için iş birliğine gitti.    YÜKSEK KALİTE ÖNE ÇIKTI Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin en çok odaklandığı stratejiler arasında ilk iki sırayı yüzde 76,1 ile mevcut müşteri gruplarını memnun etme ve yüksek kalite aldı. Bunları yüzde 67,7 ile müşteriye özel çözümlere odaklanma ve yüzde 67,1 ile yeni müşteri gruplarına ulaşmaya odaklanma takip etti. HER 4 GİRİŞİMDEN BİRİ PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı etkin koruma yöntemlerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 47,4'ünün ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu yüzde 25,3 ile patent başvurusu, yüzde 18,6 ile ticari sır kullanımı, yüzde 12,7 ile faydalı model başvurusu, yüzde 12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve yüzde 10,0 ile telif hakkı başvurusu izledi. Yenilik faaliyetinde bulunan her 4 girişimden biri patent başvurusunda bulundu. YÜKSEK MALİYETLER YENİLİKLERE ENGEL TÜİK'in araştırmasına göre, yüksek maliyetler yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel oldu. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 54,8'i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bu faktörü yüzde 33,9 ile güçlü pazar rekabeti ve yüzde 28,5 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.
Pencereyi Kapat
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020'de yüksek maliyetler yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel oldu.

TÜİK, "Yenilik Araştırması-2020" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 38,5'i, 3 yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 42,5'i buldu. Yenilik faaliyetinde bulunan her 3 girişimden biri finansal destek aldı. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 54,8'i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

RAKİPLERİNDEN ÖNCE PAZARA ÜRÜN SUNAN GİRİŞİMCİLER YÜZDE 59,9

Araştırma sonuçlarına göre, çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 38,5'i, 2018-2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Bir önceki referans dönemde (2016-2018) bu oran yüzde 36,0 olarak hesaplandı. Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 35,9'u, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 46,7'si, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 67,3'ü piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sunmaya veya iş süreci uygulamaya yönelik çalışmalarda bulundu. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı yüzde 42,5 iken; hizmet sektöründe bu oran yüzde 33,5 oldu. Ürün yenilikçisi girişimlerin yüzde 59,9'u ürünlerini rakiplerinden önce pazara sundu.

YÜZDE 59,9 PAZAR İÇİNE YENİ GİRDİ

Girişimlerin yüzde 19,7'si ürün yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarının açıklandığı 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık referans dönemde ürün yeniliği yapan girişimlerin oranı yüzde 20,9'du. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı yüzde 79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise yüzde 69,2 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin yüzde 83,4'ünün girişim için yeni olduğu, yüzde 59,9'unun ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

EN FAZLA ÜRETİM YÖNTEMLERİNDE YENİLİK UYGULANDI

Girişimlerin yüzde 30,2'si temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarında bu oran yüzde 29,0'dı. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, yüzde 77,8 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi yüzde 74,5 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve yüzde 68,8 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

YENİLİKTE BULUNAN HER 3 GİRİŞİMCİDEN 1’İ FİNANSAL DESTEK ALDI

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 31,9'u finansal destek aldı. Bu girişimlerin yüzde 92,9'una merkezi kamu kurum/kuruluşları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, vb.), yüzde 12,9'una yerel veya bölgesel kamu kuruluşları (belediye, valilik, vb.) tarafından finansal destek verildi. Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programından destek alanların oranı yüzde 5,7, diğer AB kurumlarının finansal desteklerinden yararlananların oranı ise yüzde 6,8 olarak hesaplandı. Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 27,7'si iş birliği yaptı.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 18,1'İ YURT İÇİNDE

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 27,7'si diğer girişim, kişi veya kuruluşlar ile iş birliği yaptı. Bu girişimlerin yüzde 66,2'si Ar-Ge veya diğer yenilik faaliyetlerinde iş birliği yaparken diğer rutin girişimcilik faaliyetlerinde işbirliği yapan girişimlerin oranı yüzde 68,5 oldu.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 18,1'i yurt içinde, yüzde 7,2'si Avrupa ülkelerinde ve yüzde 4,8'i diğer ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için iş birliğine gitti.   

YÜKSEK KALİTE ÖNE ÇIKTI

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin en çok odaklandığı stratejiler arasında ilk iki sırayı yüzde 76,1 ile mevcut müşteri gruplarını memnun etme ve yüksek kalite aldı. Bunları yüzde 67,7 ile müşteriye özel çözümlere odaklanma ve yüzde 67,1 ile yeni müşteri gruplarına ulaşmaya odaklanma takip etti.

HER 4 GİRİŞİMDEN BİRİ PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı etkin koruma yöntemlerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 47,4'ünün ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu yüzde 25,3 ile patent başvurusu, yüzde 18,6 ile ticari sır kullanımı, yüzde 12,7 ile faydalı model başvurusu, yüzde 12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve yüzde 10,0 ile telif hakkı başvurusu izledi. Yenilik faaliyetinde bulunan her 4 girişimden biri patent başvurusunda bulundu.

YÜKSEK MALİYETLER YENİLİKLERE ENGEL

TÜİK'in araştırmasına göre, yüksek maliyetler yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel oldu. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 54,8'i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bu faktörü yüzde 33,9 ile güçlü pazar rekabeti ve yüzde 28,5 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gunestv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.