Gündem (Anka) - Anka Haber Ajansı | Haber Girişi: 17.11.2021 - 16:18, Güncelleme: 17.11.2021 - 16:18

Ticaret Bakanı Muş: Doğal Gaz Ve Elektrik Fiyatlarındaki Artışlar Üçüncü Çeyrek İtibariyle Tedirgin Edici Seviyelere Yükseldi

 

Ticaret Bakanı Muş: Doğal Gaz Ve Elektrik Fiyatlarındaki Artışlar Üçüncü Çeyrek İtibariyle Tedirgin Edici Seviyelere Yükseldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Genişleyici para politikaları ile gelişmiş ülke merkez bankalarının tahvil alımlarının yanı sıra talepteki hızlı toparlanma ve tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazlar küresel ölçekte enflasyonist baskıya neden olmuştur. Bu dönemde özellikle lojistik ve enerji maliyetleri ile temel gıda ve endüstriyel emtia fiyatlarında şiddetli artışlar gözlemlenmektedir. Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar üçüncü çeyrek itibariyle tedirgin edici seviyelere yükselmiştir" dedi.
Meclis’te 2022 yılı bütçe teklifi görüşme maratonu sürüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor.  Ticaret Bakanı Mehmet Muş, toplantı salonuna gelince tüm milletvekilleriyle tokalaştı. Usulle ilgili söz alan vekiller, Muş’un tüm milletvekilleriyle tokalaşması nedeniyle teşekkür etti.  Muş’un bütçe sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle:  DÜNYA EKONOMİSİNİN 2022 YILINDA 4.9 ORANINDA BÜYÜMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR  IMF verilerine göre 2020 yılında yüzde 3.1 gibi tarihi oranla küçülen dünya ekonomisinin 2021 yılında 5.9, 2022 yılında ise 4.9 oranında büyümesi öngörülüyor. Bununla birlikte aşıya erişimi daha sınırlı olan gelişmekte olan ülkelerde toparlanma daha zayıf gerçekleşmektedir. Öte yandan küresel büyümeye paralel olarak 2021 yılında küresel ticaretin de hızlandığı görüşmektedir. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel mal ticaretin hacminin 202o yılındaki reel yüzde 5.3'lük daralmanın ardından 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 10.8 ve yüzde 4.7 büyümesi beklenmektedir.  DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR TEDİRGİN EDİCİ SEVİYELERE YÜKSELDİ Genişleyici para politikaları ile gelişmiş ülke merkez bankalarının tahvil alımlarının yanı sıra talepteki hızlı toparlanma ve tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazlar küresel ölçekte enflasyonist baskıya neden olmuştur. Bu dönemde özellikle lojistik ve enerji maliyetleri ile temel gıda ve endüstriyel emtia fiyatlarında şiddetli artışlar gözlemlenmektedir. Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar üçüncü çeyrek itibariyle tedirgin edici seviyelere yükselmiştir. Enerji fiyatlarındaki yükselişte kuraklık gibi iklim koşullarındaki değişimlerin yanı sıra küresel ekonomideki toparlanma kaynaklı enerji talebindeki artış etkili olmaktadır.  1 MİLYON 600 BİNİN ÜZERİNDE İLAVE İSTİHDAM  Pandemi öncesine göre Türkiye ekonomisi 2021 Eylül ayı itibariyle 1 milyon 600 binin üzerinde ilave istihdam yaratmıştır. Yaratılan bu ilave istihdamın yaklaşık yarısı sanayi sektöründen kaynaklanmıştır. Pandeminin etkisiyle yüzde 61.9 düzeyine kadar gerileyen imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ihracat artışından aldığı önemli destekle pandemi öncesi düzeyini de aşarak Ekim ayı itibariyle yüzde 77.5 seviyesinde gerçekleşmiştir.  İHRACAT 181, İTHALAT 215 MİLYAR DOLAR  2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 33.9 oranında artarak 181.8 milyar dolar; ithalatımız yüzde 22.5 oranında artarak 215.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI Küresel konjonktürde iklim değişikliği olgusunu göz ardı ederek uluslararası ticarette sürdürülebilir ve kalıcı rekabetçiliğin sağlanması mümkün değildir. Bu bağlamda ülkemiz ihracatının sürdürülebilirliğini teminen özel sektörümüzü yeşil dönüşüme hazırlamak üzere Bakanlığımız eşgüdümünde ilgili Bakanlık ve kurumların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunca Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşüme ilişkin kamu ve özel sektörümüzün istişareleri ile hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımlanmıştır. Söz konusu eylem planı ile ülkemiz sanayi altyapısının yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve küresel değer zincirleriyle sağlanan bütünleşmenin güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi çok boyutlu olarak ele alınmaktadır.  KREDİ FAİZİ DESTEĞİ  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tedarik zincirinin bütün halkalarında zayiatın ve maliyetin azaltılması amacıyla sebze ve meyvelerde soğuk zincirin oluşturulmasına yönelik olarak KOSGEB ile birlikte 'Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı' hayata geçirilmiştir. Bu programla toptancı hallerinde faaliyet gösterenler ile yerli malı sebze ve meyve taşımacılığı yapan firmalar için soğuk hava ünitesi ve soğutuculu kasa kurulumuna kredi faiz desteği sağlanmıştır. E-TİCARET  Pandemi koşullarıyla birlikte elektronik ticaret tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ivme kazanmıştır. 2020 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 92 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021 yılının aynı döneminde 161 milyar TL'ye yükselmiştir. E-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaşmıştır.   FİRMALAR HAKKINDA RESEN İNCELEME YAPILIYOR Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için tüm önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, etkin bir şekilde hem denetim hem de rehberlik görevini sürdürüyor. Diğer taraftan son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da Bakanlığımız tarafından yakın takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen inceleme yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. “ Muş, sunumunun sonunda Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin toplamda 8 milyar 451 milyon 926 bin TL olduğunu ekledi.  "KABİLİYETİNDEN YOKSUN OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTEREN ÖNEMLİ ÖRNEKLER" Bütçe görüşmelerinde sunum yapan Rekabet kurumu Başkanı Birol Küle, “Son bir senedir her türlü politika ve tartışmaya nüfuz eden koronavirüs ve iklim değişikliği ile mücadele gibi küresel meseleler biliyorsunuz piyasaların devlet destekleri olmadan toplumlara beklenen faydaları sağlama kabiliyetinden yoksun olduğunu bizlere gösteren önemli örnekler” dedi. "GEÇİT BEKÇİSİ" Çok sayıda sektörde “trendlerin” en belirgin temsil eden sektör dijital platformlar olduğunu ifade eden Küle, şöyle konuştu: “Artık hepimiz aşinayız bu tür platformlar kendilerine bağımlı olan ticari işletmeler ve elbette tüketicilerle ilgili her türlü veriye sahip olan, platform işletmesindeki tekel gücünü komşu pazarlarda da kaldıraç olarak kullanarak pek çok piyasadaki rekabeti sekteye uğratan büyük ölçekli firmalardır. ‘Geçit bekçisi’ olarak tabir edilen bu firmalar içinde bulundukları ekosistemde yerleşik güçlerini korumak ve her türlü potansiyel rekabeti de elemine etmek adına iş modelleri, çeşitli stratejiler ve elbette ciddi bir lobi gücü, akademi tarafı dahil gibi unsurları son derece ustaca kullanmaktadırlar.” "HALİHAZIRDA 23 SORUŞTURMAMIZ BULUNUYOR" Küle, Rekabet Kurumu’nun şu anda süren 23 soruşturması olduğunu belirtirken, şöyle anlattı:  “Bunlardan 5 tanesi dijital platformlara yöneliktir. Yine işgücü piyasasına yönelik 3 adet devam eden soruşturmamız olup bunların ikisi sektörel çapta olan yani sektöre yayılmış olan türdedir. Diğer soruşturmalarımız ise çeşitli gıda ve hızlı tüketim ürünleri tedarikçileri, lojistik ve liman işletmesi ve bazı emtialara ilişkindir. Diğer yandan biliyorsunuz, ‘Google’ ile ilgili de ikisi yakın zamanda tamamlanmış toplam dört soruşturmamız bulunmaktadır. Bunların üç tanesi rekabetin gelişmesi adına ciddi yapısal değişikliklere de sonuçlanmıştır. E ticaret ve dijital reklamcılık sektörü ile ilgili kapsamlı ve politika yansımaları olacak piyasa incelemelerimiz ise çok yakın zamanda tamamlanacaktır.”
Pencereyi Kapat
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Genişleyici para politikaları ile gelişmiş ülke merkez bankalarının tahvil alımlarının yanı sıra talepteki hızlı toparlanma ve tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazlar küresel ölçekte enflasyonist baskıya neden olmuştur. Bu dönemde özellikle lojistik ve enerji maliyetleri ile temel gıda ve endüstriyel emtia fiyatlarında şiddetli artışlar gözlemlenmektedir. Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar üçüncü çeyrek itibariyle tedirgin edici seviyelere yükselmiştir" dedi.

Meclis’te 2022 yılı bütçe teklifi görüşme maratonu sürüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, toplantı salonuna gelince tüm milletvekilleriyle tokalaştı. Usulle ilgili söz alan vekiller, Muş’un tüm milletvekilleriyle tokalaşması nedeniyle teşekkür etti. 

Muş’un bütçe sunumundan öne çıkan başlıklar şöyle: 

DÜNYA EKONOMİSİNİN 2022 YILINDA 4.9 ORANINDA BÜYÜMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

 IMF verilerine göre 2020 yılında yüzde 3.1 gibi tarihi oranla küçülen dünya ekonomisinin 2021 yılında 5.9, 2022 yılında ise 4.9 oranında büyümesi öngörülüyor. Bununla birlikte aşıya erişimi daha sınırlı olan gelişmekte olan ülkelerde toparlanma daha zayıf gerçekleşmektedir. Öte yandan küresel büyümeye paralel olarak 2021 yılında küresel ticaretin de hızlandığı görüşmektedir. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel mal ticaretin hacminin 202o yılındaki reel yüzde 5.3'lük daralmanın ardından 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 10.8 ve yüzde 4.7 büyümesi beklenmektedir. 

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR TEDİRGİN EDİCİ SEVİYELERE YÜKSELDİ

Genişleyici para politikaları ile gelişmiş ülke merkez bankalarının tahvil alımlarının yanı sıra talepteki hızlı toparlanma ve tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazlar küresel ölçekte enflasyonist baskıya neden olmuştur. Bu dönemde özellikle lojistik ve enerji maliyetleri ile temel gıda ve endüstriyel emtia fiyatlarında şiddetli artışlar gözlemlenmektedir. Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar üçüncü çeyrek itibariyle tedirgin edici seviyelere yükselmiştir. Enerji fiyatlarındaki yükselişte kuraklık gibi iklim koşullarındaki değişimlerin yanı sıra küresel ekonomideki toparlanma kaynaklı enerji talebindeki artış etkili olmaktadır. 

1 MİLYON 600 BİNİN ÜZERİNDE İLAVE İSTİHDAM 

Pandemi öncesine göre Türkiye ekonomisi 2021 Eylül ayı itibariyle 1 milyon 600 binin üzerinde ilave istihdam yaratmıştır. Yaratılan bu ilave istihdamın yaklaşık yarısı sanayi sektöründen kaynaklanmıştır. Pandeminin etkisiyle yüzde 61.9 düzeyine kadar gerileyen imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ihracat artışından aldığı önemli destekle pandemi öncesi düzeyini de aşarak Ekim ayı itibariyle yüzde 77.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

İHRACAT 181, İTHALAT 215 MİLYAR DOLAR

 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 33.9 oranında artarak 181.8 milyar dolar; ithalatımız yüzde 22.5 oranında artarak 215.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI

Küresel konjonktürde iklim değişikliği olgusunu göz ardı ederek uluslararası ticarette sürdürülebilir ve kalıcı rekabetçiliğin sağlanması mümkün değildir. Bu bağlamda ülkemiz ihracatının sürdürülebilirliğini teminen özel sektörümüzü yeşil dönüşüme hazırlamak üzere Bakanlığımız eşgüdümünde ilgili Bakanlık ve kurumların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunca Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşüme ilişkin kamu ve özel sektörümüzün istişareleri ile hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımlanmıştır. Söz konusu eylem planı ile ülkemiz sanayi altyapısının yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve küresel değer zincirleriyle sağlanan bütünleşmenin güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi çok boyutlu olarak ele alınmaktadır. 

KREDİ FAİZİ DESTEĞİ 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tedarik zincirinin bütün halkalarında zayiatın ve maliyetin azaltılması amacıyla sebze ve meyvelerde soğuk zincirin oluşturulmasına yönelik olarak KOSGEB ile birlikte 'Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı' hayata geçirilmiştir. Bu programla toptancı hallerinde faaliyet gösterenler ile yerli malı sebze ve meyve taşımacılığı yapan firmalar için soğuk hava ünitesi ve soğutuculu kasa kurulumuna kredi faiz desteği sağlanmıştır.

E-TİCARET

 Pandemi koşullarıyla birlikte elektronik ticaret tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ivme kazanmıştır. 2020 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 92 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021 yılının aynı döneminde 161 milyar TL'ye yükselmiştir. E-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaşmıştır.  

FİRMALAR HAKKINDA RESEN İNCELEME YAPILIYOR

Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için tüm önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, etkin bir şekilde hem denetim hem de rehberlik görevini sürdürüyor. Diğer taraftan son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da Bakanlığımız tarafından yakın takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen inceleme yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. “

Muş, sunumunun sonunda Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin toplamda 8 milyar 451 milyon 926 bin TL olduğunu ekledi. 

"KABİLİYETİNDEN YOKSUN OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTEREN ÖNEMLİ ÖRNEKLER"

Bütçe görüşmelerinde sunum yapan Rekabet kurumu Başkanı Birol Küle, “Son bir senedir her türlü politika ve tartışmaya nüfuz eden koronavirüs ve iklim değişikliği ile mücadele gibi küresel meseleler biliyorsunuz piyasaların devlet destekleri olmadan toplumlara beklenen faydaları sağlama kabiliyetinden yoksun olduğunu bizlere gösteren önemli örnekler” dedi.

"GEÇİT BEKÇİSİ"

Çok sayıda sektörde “trendlerin” en belirgin temsil eden sektör dijital platformlar olduğunu ifade eden Küle, şöyle konuştu:

“Artık hepimiz aşinayız bu tür platformlar kendilerine bağımlı olan ticari işletmeler ve elbette tüketicilerle ilgili her türlü veriye sahip olan, platform işletmesindeki tekel gücünü komşu pazarlarda da kaldıraç olarak kullanarak pek çok piyasadaki rekabeti sekteye uğratan büyük ölçekli firmalardır. ‘Geçit bekçisi’ olarak tabir edilen bu firmalar içinde bulundukları ekosistemde yerleşik güçlerini korumak ve her türlü potansiyel rekabeti de elemine etmek adına iş modelleri, çeşitli stratejiler ve elbette ciddi bir lobi gücü, akademi tarafı dahil gibi unsurları son derece ustaca kullanmaktadırlar.”

"HALİHAZIRDA 23 SORUŞTURMAMIZ BULUNUYOR"

Küle, Rekabet Kurumu’nun şu anda süren 23 soruşturması olduğunu belirtirken, şöyle anlattı: 

“Bunlardan 5 tanesi dijital platformlara yöneliktir. Yine işgücü piyasasına yönelik 3 adet devam eden soruşturmamız olup bunların ikisi sektörel çapta olan yani sektöre yayılmış olan türdedir. Diğer soruşturmalarımız ise çeşitli gıda ve hızlı tüketim ürünleri tedarikçileri, lojistik ve liman işletmesi ve bazı emtialara ilişkindir. Diğer yandan biliyorsunuz, ‘Google’ ile ilgili de ikisi yakın zamanda tamamlanmış toplam dört soruşturmamız bulunmaktadır. Bunların üç tanesi rekabetin gelişmesi adına ciddi yapısal değişikliklere de sonuçlanmıştır. E ticaret ve dijital reklamcılık sektörü ile ilgili kapsamlı ve politika yansımaları olacak piyasa incelemelerimiz ise çok yakın zamanda tamamlanacaktır.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gunestv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.