Gündem (Anka) - Anka Haber Ajansı | Haber Girişi: 07.12.2021 - 15:06, Güncelleme: 07.12.2021 - 15:23

Sağlık-Sen İş Bıraktı: Meclis'ten, Yüz Binlerce Sağlık Çalışanının Üvey Evlat Olmadığını Gösteren Adil Bir Zam Kararı Bekliyoruz

 

Sağlık-Sen İş Bıraktı: Meclis'ten, Yüz Binlerce Sağlık Çalışanının Üvey Evlat Olmadığını Gösteren Adil Bir Zam Kararı Bekliyoruz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), hekimler haricindeki sağlık çalışanlarının Meclis’te zam için yapılan düzenlemenin kapsamı dışında bırakılması karşısında tam gün iş bıraktı. Sağlık-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Erdal Bolatçı, "Zam konusu, bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar Meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam karar bekliyoruz" dedi.
Sağlık-Sen bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde; hekimler haricindeki sağlık çalışanlarının yapılan zammın dışında tutulmasını protesto etti. İş bırakma eylemi yapan Sağlık-Sen üyeleri, perşembe günü de iş bırakma eylemi yapacaklarını belirtti. Sağlık-Sen Ankara 2 No'lu Şubesi'nin, Ankara Bakanlık Şubesi'nin, Ankara Üniversiteler Şubesi'nin, Ankara 6 No'lu Şubesi'nin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Şubesi'nin katıldığı eylemde, “Sağlıkçılar her yerde, zam nerede?”, “Zam yapın ama ayrım yapmayın”, “Sağlıkçılar gülerse Türkiye güler” gibi sloganlar atıldı. Sağlık-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Erdal Bolatçı'nın yaptığı basın açıklaması özetle şöyle: "HEKİMLER ADINA YAPILAN DÜZENLEME YERİNDE BİR DÜZENLEMEDİR" "Geçen hafta çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet, hekimlerin ücretlerinde 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında bir İyileştirme yapacağını deklere etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayat her açıdan ateş pahası. İşte böyle bir ortamda sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme yapılacağı açıklandı. Öncelikli olarak şu konuya açıklama getirmek istiyorum. Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenlemedir diyoruz. "HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANI BU DÜZENLEMENİN DIŞINDA TUTULMAMALIDIR" Performanstan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yaratmış olduğu tahribat her platformda bizatihi Sağlık-Sen tarafından dile getirildi. Tüm bu bilgilerin kamuoyuna açık olmasına rağmen Sağlık-Sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Algı operasyonu, Sağlık-Sen’in haklı mücadelesine gölge düşürmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Hekiminden hemşiresine, teknikerinden memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları değil aynı zamanda üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Açıkçası bu durum sağlık çalışanları içerisinde çok büyük bir infiale yol açmıştır. "BİZ ZAM ÜZERİNDEN AYRIMCILIK YAPILMASINA KARŞIYIZ" Yetkili sendika olarak, biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkâr anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor. Sağlık sisteminin bu ve benzeri kötülüklerle, haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir. Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi, sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Zincirin bir halkasını yok sayarsanız, tamamını yok saymış olursunuz. Zincirin bir halkasını kırarsanız, tamamını incitmiş olursunuz. Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz, tamamını görmezden gelmiş olursunuz. Zam konusunda geçen hafta yapılan açıklamalarla tam da bu durum ortaya konmuştur. Üstelik en yetkililerin ağzından. Gerçekten de çok üzüntü verici bir durum. Geçen hafta, sağlığın bir ekip işi olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu, göz aradı edilmiştir. "MECLİS'TEN, YÜZ BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANININ ÜVEY EVLAT OLMADIĞINI GÖSTEREN ADİL BİR ZAM KARARI BEKLİYORUZ" Çok şükür Sağlık-Sen teşkilatının onurlu duruşu, genel merkez yönetimimizin çok yönlü girişimleri ve ülke sathındaki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde siyasi irade, eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak zam konusu, bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar Meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam karar bekliyoruz. Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar. "PERŞEMBE GÜNÜ DE İŞ BIRAKIYORUZ" Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde, bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır. 1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak; çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez. Hele tüm bunlar, sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum. Sağlık-Sen olarak, bu vahamete ‘dur’ demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız."
Pencereyi Kapat
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), hekimler haricindeki sağlık çalışanlarının Meclis’te zam için yapılan düzenlemenin kapsamı dışında bırakılması karşısında tam gün iş bıraktı. Sağlık-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Erdal Bolatçı, "Zam konusu, bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar Meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam karar bekliyoruz" dedi.

Sağlık-Sen bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde; hekimler haricindeki sağlık çalışanlarının yapılan zammın dışında tutulmasını protesto etti. İş bırakma eylemi yapan Sağlık-Sen üyeleri, perşembe günü de iş bırakma eylemi yapacaklarını belirtti. Sağlık-Sen Ankara 2 No'lu Şubesi'nin, Ankara Bakanlık Şubesi'nin, Ankara Üniversiteler Şubesi'nin, Ankara 6 No'lu Şubesi'nin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Şubesi'nin katıldığı eylemde, “Sağlıkçılar her yerde, zam nerede?”, “Zam yapın ama ayrım yapmayın”, “Sağlıkçılar gülerse Türkiye güler” gibi sloganlar atıldı.

Sağlık-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Erdal Bolatçı'nın yaptığı basın açıklaması özetle şöyle:

"HEKİMLER ADINA YAPILAN DÜZENLEME YERİNDE BİR DÜZENLEMEDİR"

"Geçen hafta çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet, hekimlerin ücretlerinde 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında bir İyileştirme yapacağını deklere etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayat her açıdan ateş pahası. İşte böyle bir ortamda sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme yapılacağı açıklandı. Öncelikli olarak şu konuya açıklama getirmek istiyorum. Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenlemedir diyoruz.

"HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANI BU DÜZENLEMENİN DIŞINDA TUTULMAMALIDIR"

Performanstan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yaratmış olduğu tahribat her platformda bizatihi Sağlık-Sen tarafından dile getirildi. Tüm bu bilgilerin kamuoyuna açık olmasına rağmen Sağlık-Sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Algı operasyonu, Sağlık-Sen’in haklı mücadelesine gölge düşürmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Hekiminden hemşiresine, teknikerinden memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları değil aynı zamanda üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Açıkçası bu durum sağlık çalışanları içerisinde çok büyük bir infiale yol açmıştır.

"BİZ ZAM ÜZERİNDEN AYRIMCILIK YAPILMASINA KARŞIYIZ"

Yetkili sendika olarak, biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkâr anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor. Sağlık sisteminin bu ve benzeri kötülüklerle, haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir. Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi, sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Zincirin bir halkasını yok sayarsanız, tamamını yok saymış olursunuz. Zincirin bir halkasını kırarsanız, tamamını incitmiş olursunuz. Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz, tamamını görmezden gelmiş olursunuz. Zam konusunda geçen hafta yapılan açıklamalarla tam da bu durum ortaya konmuştur. Üstelik en yetkililerin ağzından. Gerçekten de çok üzüntü verici bir durum. Geçen hafta, sağlığın bir ekip işi olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu, göz aradı edilmiştir.

"MECLİS'TEN, YÜZ BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANININ ÜVEY EVLAT OLMADIĞINI GÖSTEREN ADİL BİR ZAM KARARI BEKLİYORUZ"

Çok şükür Sağlık-Sen teşkilatının onurlu duruşu, genel merkez yönetimimizin çok yönlü girişimleri ve ülke sathındaki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde siyasi irade, eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak zam konusu, bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar Meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam karar bekliyoruz. Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar.

"PERŞEMBE GÜNÜ DE İŞ BIRAKIYORUZ"

Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde, bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır. 1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak; çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez. Hele tüm bunlar, sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum. Sağlık-Sen olarak, bu vahamete ‘dur’ demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız."

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gunestv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.