Yaşam (Web Sitesi) - Web Sitesi | Haber Girişi: 17.08.2021 - 21:37, Güncelleme: 17.08.2021 - 22:04

Hacova sakinlerinden mermer ocağı tepkisi

 

Hacova sakinlerinden mermer ocağı tepkisi

Haçova dayanışma platformu girişimi tarafından Mahallelerinde yapılmak istenen mermer ocağına tepki gösterdi. Mahalle sakinleri hazırladıkları pankartlarla mermer ocağının yapılacağı alana gelerek eylem yaptı
Yeşilyurt ilçesine bağlı Haçova mahallesi yakınlarına yapılmak istenen mermer ocağına mahalle sakinlerinden tepki geldi. Konu ile alakalı bir açıklama yapan Haçova dayanışma platform üyeleri, mahallelerinde mermer ocağı istemediklerini ifade ederek şunları söyledi: Bir tarafta yangınlar, bir tarafta seller, heyelanlar, bir yanda kasıp kavuran sıcaklar, kuraklık ve Pandemi. 4,5 milyar yıl yaşında olan dünyanın canlı hayatı 4 milyar yıl önce tek hücrelilerle başladı. İnsanın varoluşu ise 300 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bu günkü insan tipi 50 bin yıl önce görülmeye başladı. 300 yıl önce başlayan tahribat süreci son 70 yıldan bu güne geri dönüşümü imkansız sınırların eşiğine dayandı. İnsan, ekip biçmeyi, kendine yararlı hayvanları evcilleştirmeyi öğrendi. Beslenebileceği kadar ürün elde ederken ihtiyaç fazlasını da üretmeye başladı. Üretim ilişkiler başladı. Sınıflar oluştu, kapitalizm denen, tekelleşip bir avuç insanın dünyaya egemen olduğu ve her şeye kâr gözüyle bakan, rantçı-talancı sistem dünyaya hakim oldu. İnsanlığın binlerce yıllık deneyimleri, bilimin keşifleri ve icatları halkın ve ekosistemin yararına değil kendi kârlarını artırmak amacıyla kullanıldı. Bunun için ormanlar yok edildi, maden aramak için yerin altı üstüne getirildi, dere yatakları işgal edildi, kıyılar talan edildi, denizler ve tatlı sular kirletildi, tahrip edildi, dereler, çaylar, ırmaklar, yeraltı suları kurutuldu kalanları da HES garabetiyle yok edildi. Tarım arazileri, meralar yerleşime açıldı. İlkim krizinin temel nedeni fosil yakıtların kullanımı, bilim insanlarının tüm uyarılarına karşın kontrolsüzce devam etti. Çevre kirliliği, atıklar karalarda, denizlerde, okyanuslarda, akarsularda tüm canlıların yaşamını yok etmeye başladı. Fosil yakıtların kullanımı nedeniyle dünyamız iki derece daha sıcaklaşarak küresel ısınma felaketi kapımızı çaldı ve süreç süratle devam ediyor; kutuplar ve dağlardaki milyonlarca yıllık buzullar süratle eriyor. Küresel ve yerel biyoçeşitlilik hızla yok olmaya devam ederken patojen türler pandemi yaratacak ortam bulmaya devam ediyor. Küresel egemenlerin ürettiği ticari türlerle tektipleşme hızla devam ediyor. Kültürel yaşamda da baskın hale gelen tüketicilik kültürü tüm iletişim kanallarından pompalanmaya devam ediyor. Dünyaya egemen olan bu sistem ve onun çıkarları için yaptıkları planlamalara ve uygulamalara karşı, insanlar, yerel ve küresel ölçekte başkaldırmaya başladılar. Ekolojik sorunların bütünsel olarak değerlendirilmesi gerektiğini, yerkürenin yaşayan bir organizma olduğunu, her bir yörenin bu bütünün bir parçası olarak küresel etkiler taşıdığına dair farkındalık her geçen gün artıyor. Ekolojik dengenin varoluşsal-yaşamsal olduğu, etkileri üzerinden daha açıkça görünür olduğundan bireyler, toplumlar ve kurumlar mücadeleye katılmaya devam ediyor. Ülkemizde ise doğal ve kültürel varlıkların talanı ile sistemin kendine uygun birey ve toplum yaratma baskısı son 20 yılda her alanda dünyadakinden kat kat fazla devam ediyor. Kaynakları hesapsız ve plansızca harcayarak yok edenler, doğa talanına yönelmiştir. Son 10 yılda on binlerce taş ve mermer ocağı, maden ocakları, HES’ler, RES’ler, orman katliamları, tarım ve mera arazileri vasıf değişiklikleri ile eko-kırım projeleri hayata geçirmişler, Ülkenin her yanında bilim dışı, yok edici vahşi uygulamalara devam etmişlerdir. Haçova ve çevresinde daha önceki yıllarda yapılmaya çalışılan eko-kırım projeleri halkın mücadelesi ve direnişi ile hukuk çerçevesinde bertaraf edilmiştir. Yıllarca köylerimizin ulaşım sorunlarını, elektriğini, suyunu, telefon erişimini sağlamayan yönetimler şimdi köylerimizin (mahallelerimizin) müşterek varlıklarına göz dikmişlerdir. Mermer Ocağı Projesi bu süreçten bağımsız görülemez. Mermer Ocağı; talancı, özelleştirmeci, metalaştırmacı zihniyetin küresel ve ülkesel büyük resminin küçük bir parçası olsa da zincirin bir halkası olarak kopartılmasına izin verilmemesi gereken bir projedir. Zincirin bu halkası koptuğunda Yeşilyurt ilçesi içinde ruhsat verilmiş olan 227 vahşi madencilik projesinin köyümüz sınırlarında ya da etki alanında olan önemli bir kısmı köyümüzü kısa bir sürede talan edecektir. Köylerimizin müşterek varlıkları esas olarak köylerimizin ve köylülerimizin yararına kullanılmalıdır. Planlanan Mermer Ocağı; 29.629 m3/yıl (80.000 ton/yıl) kapasitelidir. 99,69 hektarlık II B Grubu Mermer Ocağı ruhsat sahasının 21,60 hektarlık kısmında yapılması planlanmakta, etki alanında oluşturacağı tahribatla, çevresindeki köyleri (mahalleleri) yaşanmaz hale getirecek; doğamızı, tarım ve mera arazilerimizi, su kaynaklarımızı, yollarımızı, tarihi, kültürel ve inanç varlıklarımızı tahrip ederek değerlerimizin yok olmasına yol açacaktır. 99,69 hektar ruhsat alınmışken bu alanın 21,6 hektarında faaliyete başlanacağının ifade edilmesinin nedeni, mevzuat gereği 25 hektardan küçük araziler için ÇED gerekli değildir kararı çıkararak yöresel muhalefetin dikkate alınmamasını sağlamaktır. İleri aşamalarda ruhsat sahasının tamamı (yaklaşık 1000 dekar) aynı yöntemle ocak haline getirilecektir. ÇED gerekli değildir kararının iptali için açılmış olan davamızın bilirkişilerce keşfi 19 Ağustos 2021 saat 09:30’da yapılacaktır. Muhtarlarımız, Dernek ve kurum temsilcilerimiz ile Türkiye ve Dünya’dan duyarlı köylülerimiz keşif yerinde olacaktır. Tüm köylülerimizi, dostlarımızı, komşularımızı ve ekoloji mücadelesinin sömürüye karşı verilen mücadele olduğu, doğa talanına karşı verilen mücadelenin de bunun bir parçası olduğu bilinci ile kurulan Malatya Çevre Platformu gönüllülerini ve duyarlı tüm halkı keşif günü ve saatinde keşif yerinde mücadelemize destek vermeye bekliyoruz. DOĞAMA, SUYUMA, TOPRAĞIMA DOKUNMA! YAŞAM ALANLARIMA DOKUNMA! DOĞA KATLİAMINA HAYIR! DOĞAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ VARLIKLARIMA DOKUNMA! HAÇOVADA MERMER OCAĞI İSTEMİYORUZ!
Pencereyi Kapat
Haçova dayanışma platformu girişimi tarafından Mahallelerinde yapılmak istenen mermer ocağına tepki gösterdi. Mahalle sakinleri hazırladıkları pankartlarla mermer ocağının yapılacağı alana gelerek eylem yaptı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Haçova mahallesi yakınlarına yapılmak istenen mermer ocağına mahalle sakinlerinden tepki geldi. Konu ile alakalı bir açıklama yapan Haçova dayanışma platform üyeleri, mahallelerinde mermer ocağı istemediklerini ifade ederek şunları söyledi:

Bir tarafta yangınlar, bir tarafta seller, heyelanlar, bir yanda kasıp kavuran sıcaklar, kuraklık ve Pandemi. 4,5 milyar yıl yaşında olan dünyanın canlı hayatı 4 milyar yıl önce tek hücrelilerle başladı. İnsanın varoluşu ise 300 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bu günkü insan tipi 50 bin yıl önce görülmeye başladı. 300 yıl önce başlayan tahribat süreci son 70 yıldan bu güne geri dönüşümü imkansız sınırların eşiğine dayandı. İnsan, ekip biçmeyi, kendine yararlı hayvanları evcilleştirmeyi öğrendi. Beslenebileceği kadar ürün elde ederken ihtiyaç fazlasını da üretmeye başladı. Üretim ilişkiler başladı. Sınıflar oluştu, kapitalizm denen, tekelleşip bir avuç insanın dünyaya egemen olduğu ve her şeye kâr gözüyle bakan, rantçı-talancı sistem dünyaya hakim oldu. İnsanlığın binlerce yıllık deneyimleri, bilimin keşifleri ve icatları halkın ve ekosistemin yararına değil kendi kârlarını artırmak amacıyla kullanıldı.

Bunun için ormanlar yok edildi, maden aramak için yerin altı üstüne getirildi, dere yatakları işgal edildi, kıyılar talan edildi, denizler ve tatlı sular kirletildi, tahrip edildi, dereler, çaylar, ırmaklar, yeraltı suları kurutuldu kalanları da HES garabetiyle yok edildi. Tarım arazileri, meralar yerleşime açıldı.

İlkim krizinin temel nedeni fosil yakıtların kullanımı, bilim insanlarının tüm uyarılarına karşın kontrolsüzce devam etti. Çevre kirliliği, atıklar karalarda, denizlerde, okyanuslarda, akarsularda tüm canlıların yaşamını yok etmeye başladı. Fosil yakıtların kullanımı nedeniyle dünyamız iki derece daha sıcaklaşarak küresel ısınma felaketi kapımızı çaldı ve süreç süratle devam ediyor; kutuplar ve dağlardaki milyonlarca yıllık buzullar süratle eriyor. Küresel ve yerel biyoçeşitlilik hızla yok olmaya devam ederken patojen türler pandemi yaratacak ortam bulmaya devam ediyor.

Küresel egemenlerin ürettiği ticari türlerle tektipleşme hızla devam ediyor. Kültürel yaşamda da baskın hale gelen tüketicilik kültürü tüm iletişim kanallarından pompalanmaya devam ediyor. Dünyaya egemen olan bu sistem ve onun çıkarları için yaptıkları planlamalara ve uygulamalara karşı, insanlar, yerel ve küresel ölçekte başkaldırmaya başladılar.

Ekolojik sorunların bütünsel olarak değerlendirilmesi gerektiğini, yerkürenin yaşayan bir organizma olduğunu, her bir yörenin bu bütünün bir parçası olarak küresel etkiler taşıdığına dair farkındalık her geçen gün artıyor. Ekolojik dengenin varoluşsal-yaşamsal olduğu, etkileri üzerinden daha açıkça görünür olduğundan bireyler, toplumlar ve kurumlar mücadeleye katılmaya devam ediyor.

Ülkemizde ise doğal ve kültürel varlıkların talanı ile sistemin kendine uygun birey ve toplum yaratma baskısı son 20 yılda her alanda dünyadakinden kat kat fazla devam ediyor. Kaynakları hesapsız ve plansızca harcayarak yok edenler, doğa talanına yönelmiştir. Son 10 yılda on binlerce taş ve mermer ocağı, maden ocakları, HES’ler, RES’ler, orman katliamları, tarım ve mera arazileri vasıf değişiklikleri ile eko-kırım projeleri hayata geçirmişler, Ülkenin her yanında bilim dışı, yok edici vahşi uygulamalara devam etmişlerdir.

Haçova ve çevresinde daha önceki yıllarda yapılmaya çalışılan eko-kırım projeleri halkın mücadelesi ve direnişi ile hukuk çerçevesinde bertaraf edilmiştir. Yıllarca köylerimizin ulaşım sorunlarını, elektriğini, suyunu, telefon erişimini sağlamayan yönetimler şimdi köylerimizin (mahallelerimizin) müşterek varlıklarına göz dikmişlerdir. Mermer Ocağı Projesi bu süreçten bağımsız görülemez. Mermer Ocağı; talancı, özelleştirmeci, metalaştırmacı zihniyetin küresel ve ülkesel büyük resminin küçük bir parçası olsa da zincirin bir halkası olarak kopartılmasına izin verilmemesi gereken bir projedir. Zincirin bu halkası koptuğunda Yeşilyurt ilçesi içinde ruhsat verilmiş olan 227 vahşi madencilik projesinin köyümüz sınırlarında ya da etki alanında olan önemli bir kısmı köyümüzü kısa bir sürede talan edecektir. Köylerimizin müşterek varlıkları esas olarak köylerimizin ve köylülerimizin yararına kullanılmalıdır.

Planlanan Mermer Ocağı; 29.629 m3/yıl (80.000 ton/yıl) kapasitelidir. 99,69 hektarlık II B Grubu Mermer Ocağı ruhsat sahasının 21,60 hektarlık kısmında yapılması planlanmakta, etki alanında oluşturacağı tahribatla, çevresindeki köyleri (mahalleleri) yaşanmaz hale getirecek; doğamızı, tarım ve mera arazilerimizi, su kaynaklarımızı, yollarımızı, tarihi, kültürel ve inanç varlıklarımızı tahrip ederek değerlerimizin yok olmasına yol açacaktır. 99,69 hektar ruhsat alınmışken bu alanın 21,6 hektarında faaliyete başlanacağının ifade edilmesinin nedeni, mevzuat gereği 25 hektardan küçük araziler için ÇED gerekli değildir kararı çıkararak yöresel muhalefetin dikkate alınmamasını sağlamaktır. İleri aşamalarda ruhsat sahasının tamamı (yaklaşık 1000 dekar) aynı yöntemle ocak haline getirilecektir. ÇED gerekli değildir kararının iptali için açılmış olan davamızın bilirkişilerce keşfi 19 Ağustos 2021 saat 09:30’da yapılacaktır.

Muhtarlarımız, Dernek ve kurum temsilcilerimiz ile Türkiye ve Dünya’dan duyarlı köylülerimiz keşif yerinde olacaktır. Tüm köylülerimizi, dostlarımızı, komşularımızı ve ekoloji mücadelesinin sömürüye karşı verilen mücadele olduğu, doğa talanına karşı verilen mücadelenin de bunun bir parçası olduğu bilinci ile kurulan Malatya Çevre Platformu gönüllülerini ve duyarlı tüm halkı keşif günü ve saatinde keşif yerinde mücadelemize destek vermeye bekliyoruz.

DOĞAMA, SUYUMA, TOPRAĞIMA DOKUNMA! YAŞAM ALANLARIMA DOKUNMA! DOĞA KATLİAMINA HAYIR! DOĞAL, KÜLTÜREL VE İNANÇ VARLIKLARIMA DOKUNMA! HAÇOVADA MERMER OCAĞI İSTEMİYORUZ!

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gunestv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.