Gündem (Anka) - Anka Haber Ajansı | Haber Girişi: 29.09.2021 - 14:59, Güncelleme: 29.09.2021 - 14:59
kitap

Deva Partili Yeneroğlu, Parlamenter Sistem Toplantısı İçin Zaman Verdi: Ekim'in İlk Haftasında TBMM'de Yine Bir Araya Geleceğiz

 

Deva Partili Yeneroğlu, Parlamenter Sistem Toplantısı İçin Zaman Verdi: Ekim'in İlk Haftasında TBMM'de Yine Bir Araya Geleceğiz

Demokrasiye geçiş vurgusuyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerilerini açıklayan 6 muhalafet partisi, önerilerini ortak bir metin haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Ekim’in ilk haftasında ise TBMM’de yine bir araya geleceğiz" dedi.
Demokrasiye geçiş vurgusuyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerilerini açıklayan 6 muhalafet partisi, önerilerini ortak bir metin haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Ekim’in ilk haftasında ise TBMM’de yine bir araya geleceğiz" dedi. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerilerini ortak bir metin haline getirmek için yola çıkan ve iki kez görüş alışverişi için bir araya gelen 6 muhalefet partisi yöneticileri, bundan sonraki toplantılarını Meclis'te yapacaklarını açıklamışlardı. Toplantılara, geçen seçimde Millet İttifakı içinde yer alan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yanı sıra ittifak dışından DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yöneticileri de katıldı. DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu toplantıyı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Yeneroğlu’nun yazılı olarak ilettiği görüşleri şöyle: YENEROĞLU: "EKİM'İN İLK HAFTASINDA TBMM'DE BİR ARAYA GELECEĞİZ" "DEVA Partisi olarak müzakereyi ve uzlaşma kültürünü çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin olmazsa olmaz şartı olarak görüyoruz. Kurulduktan sonra tüm siyasi partilerle ve toplumun tüm farklı kesimleriyle bir araya gelerek ülke meselelerini müzakere ediyoruz, ülkede müzakere ve uzlaşma kültürünün egemen olmasını ve buna örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Siyasi partilerle 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' görüşmelerimiz de bu kapsamda yapılıyor ve ülkemizin hukuk devleti ve demokrasi çizgisine dönmesi amacıyla büyük bir samimiyetle yürütülüyor. Aslında kamuoyundan gizli de yürütülmüyor, DEVA Partisi kurulduktan sonra genel başkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sırasında ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in ise genel merkezimizi ziyareti sırasında yapılan basın toplantılarında güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefinde  mutabakat içerisinde olduğumuzu ve farklı partiler olarak hazırlıklarımızı müzakere ederek ortak noktalarımızı güçlendirmeye çalışacağımızı basın toplantısı ile kamuoyuna duyurmuşlardı. "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İTİBARİYLE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÜST BAŞLIĞININ DETAYLARINI GÖRÜŞECEĞİZ" Bu görüşmeler sonrası hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları olarak biz de birebir görüşmeleri başlattık. Akabinde halkayı genişleterek zoom ortamında farklı partilerin temsilcileri olarak iki toplantı yaptık, sonra fiziki olarak Ankara’da ardından ise geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir araya geldik. Ekim’in ilk haftasında ise TBMM’de yine bir araya geleceğiz. Prensipler noktasında genel bir mutabakatın var olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki hafta itibarıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem üst başlığının detaylarını görüşeceğiz." “DEVA PARTİSİ OLARAK DEMOKRASİYE GEÇİŞ PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ” Parti olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili demokrasiye geçiş planını Ekim'in ilk haftası açıklayacaklarını belirten Yeneroğlu, "Bu görüşmeler güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin karşılıklı olarak görüşlerin paylaşıldığı, önerilerin değerlendirildiği ve toplumsal taleplerin ele alındığı bir müzakere ortamıdır. Öncelikli hedef, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin alt başlıklarında da ortak bir paydada buluşmaktır. Ayrıca DEVA Partisi olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili demokrasiye geçiş planımızı Ekim’in ilk haftasında kamuoyuna açıklayacağız" dedi. “GENİŞ BİR MUTABAKAT OLUŞTURABİLECEĞİMİZ KANAATİNDEYİM” Geniş bir mutabakat oluşturulabileceğini belirten Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle: "Temel hedef olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte güçlü bir mutabakatın var olduğunu görüyoruz. Diğer partilerin hazırladıkları çalışmaları da şahsen incelediğim için detaylarda aşılması imkânsız bir ihtilaf dikkatimi çekmedi, dolayısıyla geniş bir mutabakat oluşturabileceğimiz kanaatindeyim. Farklı düşündüğümüz hususları elbette istişare edeceğiz ve iş birliğimizi güçlendirmeye çalışacağız. Çok iyi bir atmosfer içinde başladığımız müzakerelerde tüm paydaşlar iş birliğini güçlendirmekte kararlı. Böylece güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili daha güçlü bir birliktelik oluşturacak ve kutuplaşan ülkemizde tekrar uzlaşma kültürünün egemen olmasını sağlayacağız.” "CUMHUR İTTİFAKI İÇİNDE YER ALMAYACAĞIMIZ TARTIŞMASIZ" "Cumhur İttifakı içinde yer almayacağımız da tartışmasız" değerlendirmesini yapan Yeneroğlu'nun açıklaması şöyle: “Biz DEVA Partisi olarak henüz yeni bir partiyiz ve önceliğimiz Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar teşkilatlanmamızı tamamlamak ve kendi özgürlükçü demokrat kimliğimizi tüm topluma anlatmak. Her gün sahadayız ve bu önceliklerimiz doğrultusunda koşuyoruz. Seçim ittifakları ile ilgili gündemin seçim takviminin netleşmesiyle birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kendimizi herhangi bir ittifakta konumlandırmıyoruz ama söylem ve eylemleriyle demokrasi ve hukuk devletini reddeden Cumhur İttifakı içinde yer almayacağımız da tartışmasız. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem başlığı ile diğer partilerle gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma grubunun gündeminde bir seçim ittifakı başlığı yok. "İLKELER KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR MUTABAKAT OLDUĞU AÇIK" Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birini yaşamakta, toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar ne yazık ki her geçen gün giderek artmaktadır ve bu keyfi yönetimle de hiçbir sorun çözülmez. Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti çizgisine gelebilmesi için kapsamlı bir çalışma içerisinde olmamız gerektiği konusunda bir uzlaşı içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, etkin denge ve denetleme mekanizmaları ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği, hukukun üstünlüğünün, çoğulcu demokrasinin, şeffaf ve hesap verebilir yönetimin ve bağımsız yargının gerçekleştirildiği bütüncül bir sistemi ifade etmektedir. Böylesi bir sistem inşa edebilmek için en başta TBMM’ye siyasal sistemin kalbi olarak asli işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yetkilerin tanınması; Cumhurbaşkanlığı makamına, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir nitelik kazandırılması; yargının tarafsız ve bağımsızlığının sağlanması konusunda mutabıkız. Bunun için, Meclis’in devredilmez yetkisi olan yasama ve denetim mekanizmalarını tekrar etkinleştirmeyi gensoru ve sözlü soru araçlarını geri getirmeyi ve Meclis’in bütçe hakkını yeniden işlevsel kılmayı amaçlıyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için anayasal düzenlemelerin yanında meclis iç tüzüğünün üzerinde çalışılması, siyasi partiler ve seçim kanunun demokratikleştirilmesi ve siyasi etik yasasının çıkartılması gerekiyor. Bundan sonraki görüşmelerimizde bu başlıkları detaylandıracağımızı düşünüyorum. Akabinde de elbette bir yol haritası hazırlanması gerekecek."
Pencereyi Kapat
Demokrasiye geçiş vurgusuyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerilerini açıklayan 6 muhalafet partisi, önerilerini ortak bir metin haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Ekim’in ilk haftasında ise TBMM’de yine bir araya geleceğiz" dedi.
kitaprek

Demokrasiye geçiş vurgusuyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerilerini açıklayan 6 muhalafet partisi, önerilerini ortak bir metin haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Ekim’in ilk haftasında ise TBMM’de yine bir araya geleceğiz" dedi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerilerini ortak bir metin haline getirmek için yola çıkan ve iki kez görüş alışverişi için bir araya gelen 6 muhalefet partisi yöneticileri, bundan sonraki toplantılarını Meclis'te yapacaklarını açıklamışlardı.

Toplantılara, geçen seçimde Millet İttifakı içinde yer alan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yanı sıra ittifak dışından DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yöneticileri de katıldı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu toplantıyı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Yeneroğlu’nun yazılı olarak ilettiği görüşleri şöyle:

YENEROĞLU: "EKİM'İN İLK HAFTASINDA TBMM'DE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

" DEVA Partisi olarak müzakereyi ve uzlaşma kültürünü çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin olmazsa olmaz şartı olarak görüyoruz. Kurulduktan sonra tüm siyasi partilerle ve toplumun tüm farklı kesimleriyle bir araya gelerek ülke meselelerini müzakere ediyoruz, ülkede müzakere ve uzlaşma kültürünün egemen olmasını ve buna örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Siyasi partilerle 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' görüşmelerimiz de bu kapsamda yapılıyor ve ülkemizin hukuk devleti ve demokrasi çizgisine dönmesi amacıyla büyük bir samimiyetle yürütülüyor. Aslında kamuoyundan gizli de yürütülmüyor, DEVA Partisi kurulduktan sonra genel başkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sırasında ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in ise genel merkezimizi ziyareti sırasında yapılan basın toplantılarında güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefinde  mutabakat içerisinde olduğumuzu ve farklı partiler olarak hazırlıklarımızı müzakere ederek ortak noktalarımızı güçlendirmeye çalışacağımızı basın toplantısı ile kamuoyuna duyurmuşlardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İTİBARİYLE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÜST BAŞLIĞININ DETAYLARINI GÖRÜŞECEĞİZ"

Bu görüşmeler sonrası hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları olarak biz de birebir görüşmeleri başlattık. Akabinde halkayı genişleterek zoom ortamında farklı partilerin temsilcileri olarak iki toplantı yaptık, sonra fiziki olarak Ankara’da ardından ise geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir araya geldik. Ekim’in ilk haftasında ise TBMM’de yine bir araya geleceğiz. Prensipler noktasında genel bir mutabakatın var olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki hafta itibarıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem üst başlığının detaylarını görüşeceğiz."

“DEVA PARTİSİ OLARAK DEMOKRASİYE GEÇİŞ PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ”

Parti olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili demokrasiye geçiş planını Ekim'in ilk haftası açıklayacaklarını belirten Yeneroğlu, "Bu görüşmeler güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin karşılıklı olarak görüşlerin paylaşıldığı, önerilerin değerlendirildiği ve toplumsal taleplerin ele alındığı bir müzakere ortamıdır. Öncelikli hedef, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin alt başlıklarında da ortak bir paydada buluşmaktır. Ayrıca DEVA Partisi olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili demokrasiye geçiş planımızı Ekim’in ilk haftasında kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

“GENİŞ BİR MUTABAKAT OLUŞTURABİLECEĞİMİZ KANAATİNDEYİM”

Geniş bir mutabakat oluşturulabileceğini belirten Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

"Temel hedef olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte güçlü bir mutabakatın var olduğunu görüyoruz. Diğer partilerin hazırladıkları çalışmaları da şahsen incelediğim için detaylarda aşılması imkânsız bir ihtilaf dikkatimi çekmedi, dolayısıyla geniş bir mutabakat oluşturabileceğimiz kanaatindeyim. Farklı düşündüğümüz hususları elbette istişare edeceğiz ve iş birliğimizi güçlendirmeye çalışacağız. Çok iyi bir atmosfer içinde başladığımız müzakerelerde tüm paydaşlar iş birliğini güçlendirmekte kararlı. Böylece güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili daha güçlü bir birliktelik oluşturacak ve kutuplaşan ülkemizde tekrar uzlaşma kültürünün egemen olmasını sağlayacağız.”

"CUMHUR İTTİFAKI İÇİNDE YER ALMAYACAĞIMIZ TARTIŞMASIZ"

"Cumhur İttifakı içinde yer almayacağımız da tartışmasız" değerlendirmesini yapan Yeneroğlu'nun açıklaması şöyle:

“Biz DEVA Partisi olarak henüz yeni bir partiyiz ve önceliğimiz Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar teşkilatlanmamızı tamamlamak ve kendi özgürlükçü demokrat kimliğimizi tüm topluma anlatmak. Her gün sahadayız ve bu önceliklerimiz doğrultusunda koşuyoruz. Seçim ittifakları ile ilgili gündemin seçim takviminin netleşmesiyle birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kendimizi herhangi bir ittifakta konumlandırmıyoruz ama söylem ve eylemleriyle demokrasi ve hukuk devletini reddeden Cumhur İttifakı içinde yer almayacağımız da tartışmasız. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem başlığı ile diğer partilerle gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma grubunun gündeminde bir seçim ittifakı başlığı yok.

"İLKELER KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR MUTABAKAT OLDUĞU AÇIK"

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birini yaşamakta, toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar ne yazık ki her geçen gün giderek artmaktadır ve bu keyfi yönetimle de hiçbir sorun çözülmez. Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti çizgisine gelebilmesi için kapsamlı bir çalışma içerisinde olmamız gerektiği konusunda bir uzlaşı içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, etkin denge ve denetleme mekanizmaları ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği, hukukun üstünlüğünün, çoğulcu demokrasinin, şeffaf ve hesap verebilir yönetimin ve bağımsız yargının gerçekleştirildiği bütüncül bir sistemi ifade etmektedir. Böylesi bir sistem inşa edebilmek için en başta TBMM’ye siyasal sistemin kalbi olarak asli işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yetkilerin tanınması; Cumhurbaşkanlığı makamına, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir nitelik kazandırılması; yargının tarafsız ve bağımsızlığının sağlanması konusunda mutabıkız. Bunun için, Meclis’in devredilmez yetkisi olan yasama ve denetim mekanizmalarını tekrar etkinleştirmeyi gensoru ve sözlü soru araçlarını geri getirmeyi ve Meclis’in bütçe hakkını yeniden işlevsel kılmayı amaçlıyoruz.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için anayasal düzenlemelerin yanında meclis iç tüzüğünün üzerinde çalışılması, siyasi partiler ve seçim kanunun demokratikleştirilmesi ve siyasi etik yasasının çıkartılması gerekiyor. Bundan sonraki görüşmelerimizde bu başlıkları detaylandıracağımızı düşünüyorum. Akabinde de elbette bir yol haritası hazırlanması gerekecek."

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
kitaptanı
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gunestv.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.